ABOUT US

ENGLISH

Hi and welcome to our website

So you have decided to increase the performance of your vehicle.

Kindly spend a few minutes with us in order to help you make the right decision.

CHIPBOX, a very well known name in the industry, has successfully tuned thousand of vehicles in the past years.

Other than being the official importers of the CHIPBOX products, we are also tuners ourselves. Many of the vehicles on offer, have been  developed in SA. This assures you that we deal with issues  based on local and current conditions.

May we start by saying, your engine’s reliability and longevity is our first priority! One often sees companies offering crazy figures, up to 30% more power. While this may sound as a good proposition to the average man in the street, one has to consider the after effects of such a performance upgrade.

We like to make a light hearted analogy between drinking and tuning a vehicle. If you have a bottle of brandy tonight, sure you might be having a great time, but the chances of you waking up the next morning  with a headache,…..are great.

There are numerous reasons why the CHIPBOX offer is far superior to other plug ‘ play units.

Just to mention a few….our units are vehicle specific and not generic/universal, in other words we do not have a “one size fits all”. Our units are specifically designed for different engines and different fuelling systems.  Where you will find the average plug ‘n play system offers a one plug solution, our units go up to 5 plugs! Manipulating the appropriate sensor at the right position.

So don’t be impressed by unrealistic exorbitant figures advertised by many, but ask yourself, am I getting what thousands of happy CHIPBOX  clients get?

We stand by or slogan:

“TRIED, TESTED, PROVEN, RELIABLE POWER!”

AFRIKAANS

Welkom by ons webwerf!

So jy het besluit om die krag van jou voertuig te verbeter?

Spandeer asseblief ‘n paar minute saam met ons om jou te help om die regte besluit te neem.

CHIPBOX is ‘n baie bekende naam in die bedryf en het al duisende voertuie in die afgelope paar jaar suksesvol “ge-tune”.

Behalwe dat ons die amptelike invoerders van die CHIPBOX produkte is, is ons ook ervare “tuners”. Baie van die eenhede wat aangebied word, is ontwikkel in SA. Dit verseker dat ons situasies kan hanteer wat gebaseer is op plaaslike toestande en huidige omstandighede.

Mag ons begin deur te sê, die betroubaarheid en die langslewendheid van jou enjin is ons eerste prioriteit! Mens sien dikwels maatskappye wat onrealistiese syfers tot 30% meer krag aanbied. Hoewel dit mag klink soos ‘n goeie aanbod vir die gemiddelde man op straat, moet ‘n mens die nagevolge oorweeg van so ‘n opgradering.

Ek vergelyk altyd humoristies die “tuning” van ‘n voertuig met die gebruik van alkohol.  As jy ‘n bottel brandewyn vanaand klaar maak, sal jy dalk ‘n goeie tyd hê, maar die kanse dat jy die volgende oggend wakker gaan word met ‘n hoofpyn… is baie groot.

Daar is talle redes waarom CHIPBOX se aanbod baie beter is as ander “plug ‘n play”eenhede.

Net om ‘n paar te noem… ons eenhede is voertuig spesifiek en nie generies / universeel nie, met ander woorde ons het nie ‘n “one size fits all” nie. Ons eenhede is spesifiek ontwikkel vir verskillende enjins en brandstof stelsels. Waar die gemiddelde “plug ‘n play” stelsel op een sensor sou inprop, maak ons gebruik van tot en met 5 sensors op verskeie voertuie! Ons manipuleer die toepaslike sensor op die regte posisie.

So moenie beïndruk wees met onrealistiese, buitensporige syfers wat geadverteer word deur baie nie, maar vra jouself, kry ek wat duisende gelukkige CHIPBOX kliënte kry ?

Ons staan by ons slagspreuk:

“TRIED, TESTED, PROVEN, RELIABLE POWER!”

0

Start typing and press Enter to search