Afrikaans     English                 0861 752 638 info@chipbox.co.za

Die installering van die “Chipbox en Pedalbooster” in my kar het ek met huiwering gedoen. Ek het eers probeer om alle inligitng oor die Chipbox te kry asook die aansprake wat gemaak word i.v.m. die kragverbetering en brandstofverbruik. Nadat ek dit laat installeer het,het dit gevoel of ek met ‘n ander motor ry. Daar is ‘n groot verskil en verbetering wat krag betref asook die reaksievermoë van die kar. Die “turbo lag” is in ‘n groot mate oorkom. Wat brandstof verbruik betref kan ek nog nie werklik sê nie. Dit sal hopelik oor ‘n tydperk aan die lig kom. Daar is in elk geval nie ‘n verswakking nie. Tot op hede kan ek met oortuiging sê dat ek in alle opsigte tevrede is. Die Chipbox het my verwagtinge oortref en kan dit sonder voorbehoud aanbeveel. My dank aan J wat alles voor die tyd verduidelik het en my vrae beantwoord het.   H